Veelgestelde
vragen

Bekijk hieronder de vragen en antwoorden

Wanneer zorg in een hospice in beeld komt voor u of uw naaste leven er vaak nog veel vragen. Op deze pagina staan de antwoorden op veelgestelde vragen over het hospice en de zorg die gegeven wordt in ons hospice. Staat uw vraag er niet bij? Stel hem gerust via ons contactformulier of maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

Onze zorg

Nee dat kan niet, dat gaat in overleg met de huisarts of medisch specialist van uw naaste. De constatering dat de levensverwachting korter is geworden dan drie maanden, kan alleen een arts doen.

Ja, dat is op dit moment helaas nog nodig – ook als u al twee keer bent gevaccineerd. Gevaccineerde mensen kunnen nog steeds Corona overbrengen.
Niet al onze gasten kunnen gevaccineerd worden, omdat hun gezondheidstoestand dat niet toelaat. Op hen zouden wij een besmetting over kunnen brengen en dat willen we niet.

Ja hoor, dat kan. Als u niet aanvullend verzekerd bent voor uw eigen bijdrage, dan komen die kosten voor eigen rekening. Wanneer uw financiële situatie dat niet toe laat, ga dan in gesprek met onze coördinatoren, die kunnen daar een oplossing voor bedenken.

Donaties

Daar zijn we erg blij mee! Onze organisatie  bestaat voor een groot deel uit donaties en giften. Ons rekeningnummer is: NL91ABNA 0603 7608 72 (ten name van Hospice Holos).

Hospice Holos

De zorg in Hospice Holos wordt 24 uur per dag verleend door naasten in samenwerking met geschoolde vrijwilligers van de Stichting Leendert Vriel Noord-Oost Twente en ervaren beroepskrachten van Zorggroep Sint Maarten.*