Wij zijn trots op onze samenwerkingen

Zorgen is teamwork

Hospice Holos is een samenwerkingsverband tussen Stichting Leendert Vriel Noord Oost Nederland en de Zorggroep Sint Maarten. Op de tweede verdieping van Woonzorgcentrum Molenkamp in Oldenzaal vormen de (wijk)verpleeg-kundigen van Maartje een palliatief zorgteam met de geschoolde vrijwilligers van Stichting Leendert Vriel N.O Twente. Door warmte, aandacht en een thuisgevoel met goede zorg te combineren, ondersteunen we terminaal zieke mensen. Vanzelfsprekend is daarbij de betrokkenheid van naasten enorm belangrijk.

Hospice Holos

Onze naam is afgeleid van het Griekse woord Holos: ‘geheel de mens met al zijn lichamelijke, geestelijke en sociale aspecten’. En het is een samenvoeging van ‘Hospice Oldenzaal en Omstreken’, want wij bieden zorg aan mensen uit heel Noordoost-Twente. De zon in ons logo verbeeldt de warme zorg en het lichtpuntje dat we willen zijn voor mensen in de laatste fase van hun leven.

Stichting Leendert Vriel

Stichting Leendert Vriel Noord Oost Twente is een vrijwilligersorganisatie met jarenlange ervaring met palliatieve terminale zorg. Ze ondersteunen mensen en hun mantelzorgers in de laatste levensfase. Want zorgen doe je samen. Het is teamwork. Met Hospice Holos beschikt de Stichting over een ‘bijna-thuis-huis’: een plek waar dag en nacht zorg wordt verleend.

Wijkverpleging Maartje

De (wijk)verpleegkundigen van Maartje, onderdeel van Zorggroep Sint Maarten, verlenen samen met de (eigen) huisarts de medische zorg in Hospice Holos. De zorg van Maartje is professioneel, kleinschalig en vertrouwd. Maartje stemt met de coördinator van Leendert Vriel de zorg nauwgezet af op de persoonlijke wensen van de gasten en die van hun naasten in Hospice Holos.

Samenwerkingspartner

Kom eens langs voor een persoonlijke rondleiding

Nog op zoek naar antwoorden?

Wat zijn de kosten
van een verblijf?