Het gezicht achter
Hospice Holos…

Warmte, aandacht en kwaliteit

Het team van Hospice Holos in Oldenzaal bestaat uit geschoolde vrijwilligers, zorgprofessionals, de (eigen) huisarts en waar mogelijk en gewenst de naasten van onze gasten. Dag en nacht is zorg aanwezig. De zorg stemmen we nauwgezet af op de persoonlijke wensen van onze gasten én die van hun naasten. Zo combineren we warmte en aandacht met de kwaliteit van professionele zorgverleners.

Teamwork voor onze gasten

De geschoolde vrijwilligers zijn aangesloten bij de Stichting Leendert Vriel Noord Oost Twente. Dit is een vrijwilligersorganisatie met jarenlange ervaring met palliatieve en terminale zorg. Zij vormen een team met de (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden van de Zorggroep Sint Maarten. Samen verlenen zij – eventueel met naasten – de palliatieve zorg in het hospice.

Eerste aanspreekpunt

De coördinator van Stichting Leendert Vriel is het eerste aanspreekpunt voor de gast en zijn naasten. Zij voert het intakegesprek en organiseert in nauwe afstemming de zorgverlening. Daarna nemen de vrijwilligers, hospice verpleegkundigen, huisarts en soms ook de naasten (een deel van) de dagelijkse zorg op zich. Altijd staan de wensen van onze gast en diens naasten centraal.

Onze missie en visie

Met ons betrokken team van Hospice Holos ondersteunen we terminaal zieke mensen en hun naasten in de laatste levensfase. Omdat ieder mens recht heeft op een waardige manier en in een vertrouwde omgeving afscheid te nemen van het leven. Privacy, rust en aandacht telt bij een verblijf in onze hospice. Evenals kwalitatief goede zorg en de nabijheid van naasten.

Benieuwd naar onze
zorg en ons hospice?

Nog onduidelijkheden
of vragen?

Een aanvraag doen
voor een kamer?